Yrityksille

Miten teidän työpaikalla voidaan? 

Työntekijän sairaspoissaolot ovat suuri kuluerä yrityksille. Mitkä ovat teidän yrityksessä suurimpia poissaolojen syitä? 

Työntekijä toimii yksilönä työyhteisössä ja työ on osa hänen arkeaan. Se, miten työntekijä jaksaa arjessa vaikuttaa hänen työhönsä ja päinvastoin. Mitä paremmin työntekijä voi niin töissä kuin arjessa sitä tuottavampi hän on myös työnantajalleen. 

Millaisia arvoja teidän työpaikallanne vaalitaan? Miten tärkeää työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi teille on? 

Työntekijän hyvinvointiin vaikuttavat niin työntekijän sisäiset tekijät, työpaikka kuin muut arjen tekijät. Mitä paremmin työntekijä osaa mm. kuunnella omaa kehoaan, sitä paremmin hän tunnistaa stressiä ja levon tarvetta kehossaan. Näin hän osaa tehdä tarvittavia korjausliikkeitä jo ajoissa, mikä tukee hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Hänen voidessaan paremmin myös työstäpoissaolot mahdollisesti vähenevät ja hän on parempi työntekijä.

Haluaisitteko te voida paremmin teidän työpaikallanne?

Olen psykofyysiseen fysioterapiaan ja hengityskouluohjaajaksi erikoistunut fysioterapeutti sekä joogaohjaaja. Työssäni opetan asiakkailleni kuuntelemaan oman kehoaan minkä myötä he oppivat mm. kuuntelemaan paremmin omia tarpeitaan ja voimavarojaan ja siten tukemaan omaa kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. 

Haluaisin tarjota Teidän työpaikallenne teille räätälöityä kokonaisuutta minkä tarkoituksena on tukea työntekijöidenne kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Mikäli kiinnostuitte niin olkaa yhteydessä fysioterapia@mariahelander.fi tai 045-6411375.

Te työnantajana voitte merkittävästi vaikuttaa siihen miten hyvin työntekijänne voivat. Ohjattujen asioiden on tarkoitus siirtyä arkeen eikä jäädä irralliseksi yhden päivän kokemukseksi 🙂