MENETELMÄT JA HYÖDYT 

Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä ovat mm. erilaiset kehotietoisuus- ja liikeharjoitteet, hengitysharjoitteet, rentoutusmenetelmät, pehmytkudos- ja nivelkäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet. Kuntoutuksen avulla asiakas:

  • oppii aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita 
  • saa turvallisemman ja varmemman kontaktin itseensä, omaan tapaansa olla 
  • löytää vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea 
  • oppii rentoutumista, tasapainottumista ja stressinhallintaa 
  • kykenee itse säätelemään työasentojaan ja kuormitustaan 
  • pystyy omien oivalluksiensa avulla vaikuttamaan kipujen ja oireiden syihin 
  • kokee liikkumisen osaksi itseilmaisua ja löytää mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen 
  • pystyy vahvistamaan itsetuntemustaan 
  • oppii vuorovaikutustaitoja, nonverbaalia ilmaisua ja yhdessä toimimista