KUKA MINÄ OLEN?

Olen psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. Fysioterapeutiksi valmistuin 2006 Turun ammattikorkeakoulusta. Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuin 2013 Tampereen ammattikorkeakoulussa. Joogaopettajaksi valmistuin 2020. Lisäksi olen käynyt muita täydennyskoulutuksia lisätäkseni ymmärrystä kehon ja mielen yhteydestä sekä kyetäkseni auttamaan asiakasta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Ennen kaikkea olen kuitenkin Maria, joka haluaa olla työssään ihmisenä ihmiselle ilman roolien taakse menemisiä. 

Oma polkuni psykofyysiseen lähestymiseen alkoi vuonna 2011 oman vakavan sairastumiseni kautta, jolloin ymmärsin miten mieli ja keho vaikuttavat toisiinsa. Sen jälkeen koko ihmiskäsitykseni sekä lähestymistapani fysioterapiaan muuttui täysin. Siitä lähtien olen halunnut auttaa sekä itseäni että asiakkaitani oppimaan kuuntelemaan itseään paremmin sekä löytämään tasapainoisemman suhtautumisen olemiseen ja tekemiseen. Psykofyysisen taipaleeni aikana olen oppinut paremmin kuuntelemaan sekä itseäni että kehoani ja siten helpottamaan omaa oloani huomattavasti. Toivon omakohtaisten kokemusteni kautta voivani auttaa asiakkaitani paremmin ja kohdata heidät tasavertaisena kokevana ja tuntevana ihmisenä.

Tavoitteenani on tukea asiakasta voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin. 

Valmistumisestani fysioterapeutiksi vuoteen 2012 saakka olen työskennellyt pääasiassa tuki- ja liikuntaelin fysioterapian parissa ja erikoistumisopintojeni jälkeen lähestymiseni asiakkaan auttamiseen on muuttunut kokonaisvaltisemmaksi  ihminen kokonaisuutena huomioivaksi.

Olen hoitanut niin fyysisiä kuin psyykkisiä pulmia kehollisella ja kokonaisvaltaisella lähestymisavalla hyvin lopputuloksin. Huomioin ihmisen ja kehon kokonaisuutena yksittäisten ongelmien ja oireiden sijasta. Lisäksi pyrin keskittymään syyn hoitamiseen pelkän oireen hoitamisen sijaan. Luotan työssäni asiakkaan kehon viisauteen ja usein paras lopputulos tuleekin kommunikoivasta ja  vastavuoroisesta vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa sekä asiakkaan kehon viisauden ohjaamasta käynnistä. Tärkeää on kuulla asiakkaan toiveet, tarpeet ja tavoitteet, joista alkaa yhdessä kuljettava matka. Myös asiakkaan voimavarojen huomioiminen työskentelyssä on tärkeää.

Minua kiinnostaa erityisesti mielen ja kehon vaikutus toisiinsa sekä kehon ja mielen yhteyden vahvistumisen merkitys niin fyysisiä kuin psyykkisiä oireita hoidettaessa. Joka päivä hämmennyn mielen ja kehon hämmästyttävästä yhteydestä sekä kehomme uskomattomasta viisaudesta. 

Olen kuunteleva, läsnäoleva ja asiakkaan kokemusta kunnioittava. Lähestyn asiakasta aina lempeydellä, mutta myös sopivasti haastamalla pois mukavuusalueelta -totutusta. Turvallisuuden tunne ja hyvä vuorovaikutus ovat pohja kaikelle työskentelylle, tutkimiselle ja muutokselle. 

Arjessa pyrin elämään kuten opetan. Yritän löytää, aina kun mahdollista, tasapainon olemisen ja tekemisen välille. Jos pitää kiirehtiä tai on paljon asioita hoidettavana yritän tehdä sen rauhassa hengittäen sekä löytämään vastapainoksi olemista ja hellittämistä. Vapaa-ajallani tykkään olla luonnossa ja  liikkua kehoa kuunnellen sekä olla ystävieni ja perheeni kanssa. Harrastuksena lähimpänä sydäntäni on moottoripyöräily. 

Olen oivaltanut miten onni asuu hyvin pienissä arkisissa asioissa. Edelleen olen matkalla ja tulen aina olemaan. Teen jatkuvasti työtä itseni kanssa pyrkien ymmärtämään paremmin itseäni,  asiakkaitani ja ihmisyyttä. Kukaan ei ole koskaan valmis, eikä tarvitsekkaan olla. Olemme riittäviä juuri siinä kohtaa elämää missä olemme, sellaisina kuin olemme. Muutos lähtee usein itsensä hyväksymisestä siinä missä on.

Joka päivä saan olla kiitollinen työstäni, jota saan tehdä ja ihanista asiakkaistani, jotka opettavat minulle jatkuvasti uutta. On ilo saada olla osa asiakkaan matkaa ja saada todistaa upeita muutoksia. Tätä kautta  voin tehdä maailmasta toivottavasti edes hitusen paremman paikan olla ja elää.

Sanotaan, että toista voi ohjata vain niin pitkälle kuin itse on. Oma koettu ja eletty elämä kulkeekin vahvasti mukana omassa tavassani tehdä työtäni. Halu auttaa asiakkaita ja voida itse paremmin motivoi vahvistamaan omaa itsetuntemusta, jonka parissa työskentelenkin päivittäin.